Náš ranč

Nano Ranč Lužianky – malý rodinný ranč neďaleko Nitry s veľkým srdcom

Nano Ranč Lužianky – malý rodinný ranč so zameraním na hobby jazdcov a milovníkov koní. Disponujeme
12 vnútornými boxmi, trávnatými výbehmi a vonkajšou pieskovou jazdiarňou s možnosťami výučby jazdy na koni pre širokú verejnosť. Jazdci majú u nás rodinné zázemie s možnosťami pekných vychádzok do okolia. Nachádzame sa neďaleko Nitry, v obci Lužianky.

Bližšie informácie na tel.č.: 0907 054 232